„Chceš-li být dokonalý“,

můžeš se třeba inspirovat nově přeloženou knihou :-). 

Ale opatrně, četba na vlastní nebezpečí 🙂

„Dokonale lze žít tento život pouze v centrech Dvou Srdcí Lásky. Ve světě to není možné“ nám řekl o. Montfort.

Nadále platí, že prosbu o. Montforta, abychom se připojili k nočnímu bdění modlitbou dvou růženců (10 desátků) Modlitby Srdcí Lásky mezi půlnocí a třetí, nebo čtvrtou hodinou ráno (jak později dobu ústně rozšířil)(VÝZVA K MODLITBĚ A OBĚTI) splní, kdo se takto pomodlí.

Také doporučil, aby, kdo může se o svaté hodině – mezi 15. a 16. hodinou  pomodlil jeden růženec – pět desátků Modlitby Dvou Srdcí Lásky. 

Kniha, která přináší kompletní modlitební program, který žijí zasvěcené osoby je především velkým přínosem pro jednotu ve Společenství, zvláště při společně slavených vigiliích, ale může ji využít i ten, kdo by se chtěl ještě více zapojit a sjednotit s touto spiritualitou a také v ní můžeme dočíst mnoho nového o životě a historii společenství.

Ukázka:

„Středa je pro nás dnem usebranosti, ticha, modlitby a postu na odčinění za naše hříchy a hříchy celého světa. Účelem středy je hluboké osobní sjednocení s Bohem, sjednocení našeho srdce se Srdcem Boha. Jednou týdně máme příležitost přerušit své aktivity a trávit svůj čas s Ježíšem, setkat se s ním v hloubi našeho srdce, naslouchat Mu, obnovit své zasvěcení a svou lásku k Němu. Je to den, kdy můžeme strávit celý den v kapli s Ježíšem skutečně přítomným v Nejsvětější Svátosti. Ježíš nás zve, abychom byli s Ním, abychom Mu dělali společnost, abychom si odpočinuli v Jeho náručí. Můžeme se na Něj prostě jen dívat, jako se On dívá na nás, říkat Mu slova lásky, naslouchat Mu, jak nás inspiruje. Můžeme číst duchovní četbu, životy svatých, zpívat a tančit pro Ježíše a pro Marii, která je vždy přítomna tam, kde je Ježíš. Středa je skutečně požehnaný den, kdy můžeme zakusit život andělů, jejichž jediným pokrmem je adorace. V tento den zbytečně nemluvíme ani zbytečně netelefonujeme.

Postíme se tak, že nejíme nic, ale ti, kdo potřebují, si mohou vzít chléb a vodu. Když na středu připadne církevní slavnost nebo svátek, nepostíme se a můžeme jíst. V naší kongregaci slavíme každou památku Panny Marie jako svátek. Nepostíme se také během celé Velikonoční a Vánoční doby.

Nejen ve středu, ale každý den bez výjimky se postíme od šesti večer do šesti ráno v rámci přípravy na Vigilii. Během této doby nejíme nic, ale můžeme pít vodu. Bůh je náš milující Otec a ví nejlépe, co Jeho děti potřebují. Tento každodenní půst je dobrý nejen pro náš duchovní růst, ale také pro naše zdraví a doporučují ho i lékaři.

Středa je také dnem zpovědi. V tento den pláčeme nad svými hříchy, které jsme spáchali a které způsobily strašnou bolest našemu milujícímu Spasiteli a Jeho požehnané Matce. Ježíš ukázal otci Montfortovi své Srdce, které bylo probodáno mnoha ranami, z nichž některé byly velké jako od mačety a některé malé jako od špendlíku. Každým hříchem na světě je Ježíšovo Srdce zraňováno a krvácí. A stejně tak i Srdce Matky Marie. Středa je ten nejlepší den na to, abychom šli ke zpovědi, očistili si duši a obdrželi novou sílu, Boží milost znovu Ho začít milovat celým srdcem, myslí, duší a silou a milovat svého bližního jako sami sebe. Pro Oběti Lásky je doporučeno chodit ke zpovědi každou středu.

Toto všechno, co ve středu konáme (modlitba, půst, zpověď), je nám přípravou na následující den, čtvrtek, den zvláštní úcty ke Dvěma Srdcím Lásky. 

Modlitební manuál Katolického společenství Dvou Srdcí Lásky ke stažení.