Když jsme pozváni

První slavnost Dvou Srdcí Lásky jsem jela slavit do Říma na pozvání našeho Pána Ježíše Krista, viz poselství otci Montfortovi, velmi silně na mě zapůsobilo, a když jsem mohla, tak jsem na slavnost jezdila i další roky. Protože jsme se pravidelně účastnili generálních audiencích se svatým otcem Františkem tak jsem trochu poznala Řím a Vatikán, vždycky to byl velký zážitek, vím, že kdo se účastnil, může to potvrdit.

Naposledy před koronáčem jsem byla v Římě na národní pouti ČR v roce 2019 ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, bylo to v listopadu a téměř celou dobu nám pršelo, ale přesto jsme měli krásné zážitky i díky programu, který byl pro poutníky připraven, bylo nás tehdy něco přes 2 tisíce.  Nádherných pět dní v Římě, všude Češi no prostě jako doma J. Mimo jiné jsme se setkali na generální audienci s papežem Františkem.  Protože jsem si sehnala ubytování na vlastní pěst (nedopatřením jsem si myslela, že jsou všechny poutní zájezdy obsazeny), byla jsem blízko Vatikánu a podařilo se mi být uvnitř mezi prvními, sedla jsem si do první řady s dalšími poutníky z Kyjova a čekala na program, při kterém byl předán papeži dar od českých poutníků (zasvěcení vědí, že od té doby máme ve Vatikánu „prsty“), na konci audience se papež zdravil s VIP poutníky na vrchu na pódiu. Většina poutníků pod pódiem začala odcházet, ale někteří jsme v naději na setkání se svatým otce zůstávali (z předešlých audiencích, kterých jsme se s o. Motfortem absolvovala jsem si všimla, že někdy opravdu zajde i dolů k ostatním), když jsme čekali už nějakou tu hodinku, tak papež pomalu začal scházet dolů k připravenému papamobilu, když jsem viděla, jak moc je unavený, bylo mi ho tak líto, že jsem si přála, aby k nám ani nešel, nastoupil a odjel odpočívat. Papež František ale papamobil přešel a mířil k nám, najednou byla jeho únava pryč a úplně zářil a se všemi se vítal a podával nám ruce – nezapomenutelný okamžik v mém životě a přikládám fotku.

Už loni nebylo možné na slavnost Dvou Srdcí Lásky odcestovat, přijala jsem to, prostě mimořádná situace. Od otce Pohanky ze Žarošic dostala moje kolegyně životopis sv. Filipa Neriho a půjčila mi ho, když jsem ho o prázdninách četla, tak jsem zatoužila jet do Říma, absolvovat cestu z letiště po Via Appia (to jsem se dočetla v časopise Milujte se!) navštívit 7 basilik po vzoru sv. Filipa a navštívit ho v Chiesa Nuova, zamávat sv. otci a vzít sebou naše děti (pro ně byly i cesty k moři na pláž a večerní program). Podařilo se, jela se mnou kamarádka Bohdana její dcera Johanka 12 let a můj syn Honza 14 ostatní děti jsme nesli v srdcích, nebudu se více rozepisovat, jen že po cestě z letiště na Via Appia, která je začátkem srpna poměrně rozpálená nás po úporných 10 km s plnou polní občerstvil Pán v bazilice sv. Šebestiána při mši svaté, prostě jsme dorazili právě na začátek (bazilika je jednou ze 7 vyhlášených poutních bazilik, které jsme chtěli navštívit a stojí při katakombách sv. Šebestiána, kde zažil sv. Filip Neri rozhodující mystický zážitek . Pouť byla nádherná, jen hrob sv. Filipa jsme nenavštívili, byl uzavřen asi díky koronáči.

Letos jsme pouť pro velký úspěch opakovali, tentokrát nás pozvání přijalo 7, já Bohdana a dalších 5 mladých lidí z Kyjova, cesta a cíl stejný, byli jsme úspěšnější a navštívili sv. Filipa Neriho, a protože někteří byli nevěřící, tak jsme s nimi a s jejich zvědavostí navštívili i Annu Marii Taigi a jiné kostely a basiliky. Všem se v Římě moc líbilo, i když cesta byla komplikovanější díky nutnosti prokázání se bezinfekčnosti (jen při vstupu do Vatikánu, jsme se nemuseli ničím prokazovat). Na příští rok budeme pravděpodobně zase o něco větší skupina, už s námi chtějí další, no uvidíme, koho sv. Filip Neri pozve a kdo odpoví. Jen na okraj letos jsme měli v Kyjově primici Filipa Hochmana, který si za patrona zvolil také právě Filipa Neriho (to je náhodička).

Momentálně se na pozvání otců biskupů chystám na Mezinárodní Eucharistický kongres v Budapešti 10. – 12. 9. 2021, kterého součástí bude i mše svatá se sv. otcem Františkem – ještě je možné se přihlásit, na avetour@avetout.cz možná i jinde. Dle instrukcí ze dne 23. 8. 2021 není potřeba žádné prokazování bezinfekčnosti, prostě stačí občanka nebo pas už se moc těším!

Přikládám pozvání! http://www.cm-fatima.cz/files/other/kalendar_akci/vyzva_vsem_farnostem_mek_2021_budapest.pdf