Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky se distancuje od …

S bolestí v srdci oznamujeme, že Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky v ČR se distancuje od aktivit Anny (-Marie) Hegrové-Válkové (fb skupina Otroci Srdcích hořících Láskou Ježíše a Marie).