Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky (píše nám s. Anežka)

s radostí v srdci vám oznamuji, že spolu s mou sestřičkou Rosemary (říkám jí Růžička) jsme 8. prosince 2020 na Svátek Neposkvrněného početí P. Marie složily věčné sliby. Díky za vaše modlitby a podporu. Tento život Dvou Srdcí Lásky je pro nás velkou radostí a nyní nás Pan ještě blíže sjednotil se svým Srdcem a se Srdcem P. Marie.

V tento den měl také o. Montfort narozeniny, moc vám děkuje za překrásnou modlitební kytičku, kterou jste mu darovali!

Chtěla bych vás pozvat na Svatou Horu, abychom mohli spolu mé věčné sliby oslavit a za české členy třeba postavit na Sv. Hoře kapličku Sv. Anežky České, tak jak si Pán přeje mít na Svaté Hoře kapličky všech svatých.
Nyní, spolu s mou sestřičkou Růžičkou od ledna nastupujeme do školy pro formátory, abychom se mohly více věnovat našim novým povoláním, která jsou budoucností našeho společenství.
Poplatek za školu, ubytování a knížky je pro nás dvě v přepočtu okolo 180 000 Kč. Prosím pokud nás můžete podpořit budeme vám moc vděční.

Na Svaté Hoře nyní budujeme cestu Trůnu, po které každý den a každou noc prochází P. Ježíš při Eucharistickém Růžencovém procesí.

Děkujeme za vaši podporu a modlitby!

S láskou

s. Anežka

Poznámka redakce: Finanční příspěvek lze poslat na číslo účtu našeho spolku nebo také přímo na účet Society … v Nigérii, který je uveden úplně dole na https://www.2srdcelasky.cz/aktuality/pomozte-nam/