Vánoční přání ze Svaté Hory

 

 

Vánoční pozdrav Otce Montforta

             S velikou radostí Vánočního večera posílám radost a požehnání ze Svaté Hory vám všem, našim členům v České republice a na celém světě. Modlím se, aby Bůh požehnal každému z vás a dal vám tu největší radost navzdory všem potížím, problémům, nemocem a zlu přítomnému ve světě, světlo Boží lásky a přítomností nyní září a zažene temnotu zla, nenávisti, hříchu, nemoci, smrti. Kéž narození Spasitele přinese každému z vás velikou radost, která potrvá navěky, přinese každému z vás zdraví mysli a těla, přinese každému z vás převeliké požehnání pro vás, vaše rodiny, vaše blízké, pro celou zemi, celou Evropu a celý svět.

          Odsud, z této Svaté Hory, ať Vám žehná všemohoucí Bůh a učiní vás všechny požehnáním pro všechny, ke kterým jdete a pro všechny, kteří přicházejí k vám, kéž nikdy nezakolísáte, kéž jste silní ve svém sjednocení se Dvěma Srdci Lásky, Ježíše a P. Marie. Ujišťujeme vás o našich každodenních modlitbách. Jsem si zcela jistý, ze se vám nepřihodí nic, kromě toho, co si Pán přeje. Kéž vám žehná všemohoucí Bůh a skrze vás požehná všem; ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

          Také vám chci poděkovat za vaši velikou podporu práci, která se koná zde, na Svaté Hoře a modlím se, aby Bůh znovu naplnil vaši peněženku, dal vám stokrát více, tisíckrát více, milionkrát více, nekonečněkrát více toho, co jste dali, abyste pomohli postavit Boží Trůn zde na Svaté Hoře. Kéž vám Bůh postaví váš trůn v nebi. Kéž Bůh odmění vás a vaše drahé, skrze Krista našeho Pána. Amen

            Moc vám děkuji,

                                   o. Montfort