Svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska!

Můj synu, chci, abys zůstal se Mnou, abys přijal všechna Má poselství o tom, že svět spěje ke konci! Konec je změna. Konec je Láska! Konec je revoluce v Lásce! Ve světě dojde k mnoha tak rychlým změnám, že mnozí nebudou schopni na ně reagovat, ale neboj se. … více