Zprávy od sestry Anežky v lednu 2021

Jos, 31. 1. 21        Ve škole se máme dobře, nyní se zaměřujeme na historii řeholního života. Měli jsme také třídenní kurz na téma “Boží slovo a jeho místo ve formaci”, vedl jej o. John Abubakar, augustinián, kterého velmi potěšilo, že Bůh povolal z České Republiky k řeholnímu životu někoho až do Nigérie. Otec John navštěvuje komunitu augustiniánů v Praze a zná Českou Republiku jako zemi, kde křesťanská víra téměř vymizela.
            Na závěr kurzu nám daroval svou krátkou knížku “Nurturing the Fruit of the Holy Spirit” – “Jak rozvíjet plody Ducha svatého”, která dosud nevyšla v českém jazyce, ale kterou mi otec dovolil vám poslat. Kdyby se vám líbila, tak si ji můžete přeložit.
Ale nevím jak ji poslat..

Co se týká sv. přijímání – otec Montfort podporuje přijímání do úst. Pokud je jediná možnost přijmout na ruku, otec doporučuje přijmout i na ruku, což je lepší varianta, než nepřijmout P. Ježíše vůbec.
Otec žehná připravované obnově v ČR.


změna pořadí řazení zpráv – po první nejnovější jsou řazeny již v časové posloupnosti


Nigérie 8. 1. 2021

“Milí, moc, moc, moc děkujeme, nevím, jak se vám odvděčit za všechno, co pro nás děláte a za všechny vaše příspěvky, které nám posíláte; tak Bohu díky. Pán Bůh zaplať” – přišla mi na messenger hlasová zpráva od s. Anežky .

“Dnes přespíme v Enugu a zítra pokračujeme do Jos”

Svatá Hora se nachází přibližně tam, kde je srdce (na obr. nahoře dole).

“Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,” (píše s. Anežka dnes) “včera před 21 hod. jsme po necelých 12 hodinách cestování po rozbitých silnicích přijeli do Jos, kde bude probíhat 9ti měsíční kurz pro formátory.

 O velikonocích budeme mít prázdniny a tak budeme mít možnost se podívat zpět na Svatou Horu. Jak to bude možné, budu překládat kázání zveřejňována na Facebooku a YouTube.

Moc děkujeme za Vaši štědrou podporu, která nám umožnila tento kurz nastoupit. Jeho plody pomohou naší kongregaci v péči o nová povolání, která se rodí i mezi našimi českými a slovenskými přáteli.

Bohu díky a pamatujte na nás prosím v modlitbách, abychom dobře studovali a také pokračovali v modlitebním životě Dvou Srdcí Lásky a šířili tuto Modlitbu všude, kde jsme.

S. Anežka a s. Růžička (Rosemary)

Fotku ze školy pošlu zítra.


Jos 15. 1. 21

          Jsem v pořádku, také na Sv. Hoře jsou všichni v pořádku, čekáme na obnovení internetu.
            Ve středu jsem byla navštívit místní nemocnici, lékař mi změřil tlak a zkontroloval puls a zeptal se: jaký sport děláte?
           Odpověděla jsem mu: každý večer růžencové procesí, 1 hodinu okolo Svaté Hory (což je do kopce a z kopce…), 100 svatých schodů každý den a každou noc, každou sobotu 3hodiny růžencové procesí.
         Lékař řekl: váš modlitební život by měl být doporučován.


Jos, 18.1.21
Milí přátelé, zdravíme vás z naší školy pro formátory, která byla založena v roce 1990 sdružením ženských řeholních společenství v Nigérii na pomoc těm, kteří se věnují novým povoláním.
Přikládám pár fotek. Na této je Dr. Cordelia Orisaremi,
která vedla třídenní seminář o důležitosti poznání kultury lidí, ke kterým jsme posláni a o postavení žen a mužů v dnešní společnosti. Dr. Cordelia mi prozradila, že navštívila Českou republiku při příležitosti setkání sekulárního institutu Caritas Christi, jehož je členkou.
          Naše země se jí moc líbila i přesto, že v době, kdy ji navštívila bylo chladno.
          Hlavní dva cíle našeho institutu jsou Integration and internalization (integrace a zvnitřnění)”, což znamená, že to co se zde učíme, není jen znalost z knih, ale učení zkušeností, abychom si vnitřně osvojili to, co nás zde učí.

25. 1. 21
Mám se dobře a jsem zdravá. Každé úterý máme pouštní den: 

den ticha, modlitby, adorace a duchovního doprovázení. Vše co tu děláme je výukou, také duchovní doprovázení. A tak jak se věnují teď nám, tak se my, až se vrátíme na Svatou Horu, budeme věnovat našim novým povoláním.