Zpravodaj, Křížové cesty Srdcí Lásky, zprávy o o. Montfortovi i od s. Anežky

Stručný přehled dění ve Společenství Dvou Srdcí Lásky přináší nový Zpravodaj s přílohou.  Ukázka – 1. strana:

Zpravodaj je určen především pro ty, kteří nepoužívají počítač či “nechodí” na internet. K těmto našim bratřím a sestrám se však dostane jen tehdy, když jej vytisknete a dáte jim jej :-). Tisk je jednoduchý – “vytisknout jako brožuru”. V případě nejasností je zde návod k tisku zpravodaje. Přílohou Zpravodaje je dopis s. Anežky z 27. února. Další doporučené přílohy ke Zpravodaji: …svět spěje ke svému konci! Konec je Láska  a  Povzbuzení členům.

Díky překladatelce Lence máme také nově přeloženou Křížovou cestu s o. Montfortem (ke stažení v pdf je zde: Křížová cesta ) a Fb stránku laické apoštolky Irmelin O otci Montfortovi.