Návštěva u nuncia

„J.E. arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, nový apoštolský nuncius v ČR je spolužákem otce Montforta ze semináře, také se společně modlili modlitbu Dvou Srdcí Lásky.“ oznámila nám s. Anežka po jmenování nového nuncia v ČR v červenci, letošního roku.

„Bylo by dobré nuncia požádat  o audienci“ volal mi Pavel Mikuš.  O. Montfort nám k tomu s radostí dal své požehnání.

Napsali jsme tedy mail: „Vaše Excelence, chceme Vás co nejsrdečněji přivítat v České republice a přejeme Vám plnost Božího požehnání pro Vaši práci a Váš život.

         Dovolte nám, abychom se představili. Jsme přidruženými, převážně laickými členy Katolického společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL. Naše česká komunita vznikla v r. 2005 během duchovních cvičení, která dával O. Montfort Okanwikpo Okaa. Nyní má naše společenství asi 150 laických členů; jedna řádová sestra žije v Nigérii na Ugwu-Nso. Naší hlavní činností je modlitba za spásu všech duší a podpora komunity na Svaté Hoře Ugwu-Nso v Orlu (Nigérie). Organizujeme duchovní cvičení a poutě.
          Potěšilo nás Vaše jmenování papežským nunciem v České republice. Máme radost, že pocházíte ze stejné země jako náš milovaný otec zakladatel.
         Chápeme, že máte mnoho povinností a musíte se věnovat mnoha důležitým věcem; přesto bychom byli rádi, kdybychom mohli přijít Vás osobně pozdravit (asi 5 – 10 lidí) a poprosit o Vaše požehnání. Rádi se přizpůsobíme Vašim možnostem, jen bychom prosili, zda by to mohlo být dopoledne.
          Předem děkujeme za Vaši odpověď.
              S vděčností Bohu a s modlitbou za Vás
členové Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie
         P. Štefan Pilarčík, Pavel Mikuš, Anna Kohoutová, …
Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše. Amen.

          Za dva dny přišla odpověď:
It was very courteous of you to write me…  „Bylo od vás velmi zdvořilé, že jste mi napsali a srdečně mě uvítali. Od svého příjezdu jsem byl velmi zaneprázdněn. Proto odpovídám až nyní. Jsem vám k dispozici. Navrhněte termín, od teď do 9.8.
Ježíši! Maria! Miluji vás. Buďte utěšeni. Zachraňte duše. Amen.
PS V této zbožnosti jsem vyrůstal a zakusil v ní velká Boží tajemství.
Vše dobré.
Jude“

S. Anežka píše:   „Otec Láska má radost. Říkal že arc. Jude byl jeho nejlepší a nejbližší kamarád v semináři. Byl také vyhlášen za nejlepšího seminaristu.“ 

Ovšem několik dní před termínem návštěvy o. Jude volal, že musí odcestovat dříve, než plánoval.  Nový termín návštěvy jsme po jeho návratu domluvili na středu 5. října.

          Smysl návštěvy jsem pochopil, až pár dní před audiencí, když mi s. Anežka volala. Ještě předtím mi poslala zásvětný formulář v angličtině.

 „Jste vysláni k o. nunciovi, abyste mu nabídli pomoc v jeho službě – aby zasvětil všechny duše, které jsou mu svěřeny Dvěma Srdcím Lásky. Jste andělští poslové.“

             „Ta radost a těšení spolu s nervozitou se nedá popsat,“ líčí své dojmy Petra.  „Raději jsem si objednala nocleh v Praze u kapucínů, ať nemusím jet ráno po 4.h. z Kyjova a neriskuji zpoždění na cestě… Přijíždím do Prahy večer před audiencí a stíhám mši svatou ve strahovském klášteře – latinsky s chorály slavíme svátek sv. Františka. Po mši jdu přespat k bratrům františkánům u Lorety. Ráno ve středu odcházím na mši svatou k Pražskému Jezulátku v kostele Panny Marie vítězné a po mši při cestě na nunciaturu kupuji kytici královských lilií, kterými chceme potěšit otce nuncia.  Asi v 10:45 se scházíme u nunciatury.  Všimneme si, že se otevírají dveře, někdo vychází, a tak využijeme příležitosti a přihlásíme se. Jsme pozváni dál. Čekáme a fotíme.

 

 

 

 

Přichází pán a uvádí nás do salonku, kde si můžeme odložit. Za chvíli se vrací, ptá se co si dáme k pití, shodneme se na vodě, kterou jak říká pije i otec Thaddeus  a uvádí nás do krásného salónku jako na zámku. Posadíme se a čekáme.

Přesně v 11.00 přichází otec Tadeáš a ode dveří nás zdraví v češtině „Dobrý den“ a následně konverzace pokračuje v češtině, až když otci dojdou česká slova, zdvořile se zeptá, jestli může použít angličtinu. Je velmi vstřícný a přátelský, omlouvá se za odložení schůzky a vysvětluje, že musel odjet do Irska v naléhavé věci. Pavel  představuje společenství, Jiří předává otci Thaddeusovi dopis od otce Montforta se zásvětným formulářem a brožurku Království Lásky. O. Jude vzpomíná na studentská léta, kdy se s otcem Montfortem modlili modlitbu Dvou Srdcí Lásky a měli silný mystický zážitek… „Ano, otec Montfort je mystik. Já ne…“ říká skromně O. Jude a osobně nám na talíře servíruje makový závin a následně ho požehná, s pomocí knížečky s modlitbami v češtině. Voláme otci Monfortovi, který je právě v německém Essenu. Hovor obou bývalých spolužáků je velmi přátelský, myslím, že zprvu hovořili v jazyce igbo a pak ze zdvořilosti začali anglicky. Probrali stručně současnou situaci i to, kdy by se mohli setkat a více si promluvit. O. Montfort přidává do videohovoru také s. Anežku v Nigérii, otec Jude má neskrývanou radost, děkuje sestře Anežce za její práci pro Nigérii a ona zase otci za jeho práci v ČR… Na závěr nám otcové společně požehnají, otci Montfortovi  a Anežce zamáváme.

Jdeme se společně pomodlit. Cestou do kaple se vyfotíme s Janem Pavlem II., patronem Společenství Dvou Srdcí Lásky.

V kapli mě na první pohled potěší socha Panny Marie Fatimské. Modlitbu Dvou Srdcí Lásky jsme začali nejprve v jazyce igbo a druhou část jsme se pomodlili anglicky. Spontánně jsme pak poděkovali P. Marii a pozvali  o. nuncia na naše exercicie do Štěkně (19.- 23. 7. 23).
         Na závěr nám otec ještě jednou požehnal a přinesl nám pamětní medaile Benedikta XVI. z jeho návštěvy Česka. Když jsme se loučili, právě odbíjelo 12 hodin…