„v samém srdci Katolické církve“

Milovaní,

jak jsme informovali už v září (v naší wapp skupině Dvě Srdce Lásky) v Nigérii proběhlo 2. plenární zasedání Biskupské konference. S. Anežka psala:

„Do Orlu přijedou všichni biskupové Nigérie (okolo 70ti) na 9ti denní setkání, což se nikdy předtím nestalo. Je to pro nás úžasná příležitost rozšířit povědomí o Dvou Srdcích Lásky.  Je to dárek od P. Marie k jejím narozeninám. Setkání začne v den jejích narozenin  8. a potrvá do 16. září. Otec Láska říkal, že máme příležitost jako slepý Bartimaios (jeho svatý patron), který, když slyšel, že Ježíš prochází kolem, křičel, aby ho Ježíš slyšel, přestože jej všichni od toho odrazovali.

Připravujeme pro každého biskupa dárek: knihu poselství („Boží vlastní a jediné řešení“ – nové rozšířené vydání) a knihu M. Chukwuemeky (její doktorskou práci Jednota Dvou Srdcí Lásky),

vše v tašce s  natištěným obrázkem Svatých schodů a Dvou Srdcí Lásky. Prosíme o finanční pomoc pro tisk knih.“

Díky dárcům z České a Slovenské republiky jsme 6.9. odeslali 1.858 eur. Anežka pak poslala fotky knih a tašky.

 

 

8. září Anežka posílá 2 hlasové zprávy:

 

11. září píše: „Dnešní nedělní mši jsme slavili se všemi nigerijskými biskupy v katedrále Nejsvětější Trojice (1 km od Svaté Hory). Otec Láska představil biskupům řešení od Boha – na všechny 

problémy: Modlitbu Dvou Srdcí Lásky a pozval je, aby 

zasvětili sebe a své diecéze Dvěma Srdcím Lásky.

Děkujeme za příspěvek na tisk knížek a tašky, předali jsme je všem nigerijským biskupům. O. Montfort řekl: ´Jsem si jistý, že všichni tito biskupové zasvětili své diecéze Dvěma Srdcím Lásky.´ „

Díky Pavlovi Vachkovi máme už na našich stránkách také překlad dopisu, který spolu s knihami O. Montfort předal biskupům – Naléhavá výzva biskupům.

Děkujeme Bohu za milost, že jsme ze srdce Evropy mohli podpořit Boží dílo Srdcí Lásky v Nigérii.