Novoroční požehnání

 

Prosím, mohl bys nám poslat, co máme na účtu? Teď betonujeme poslední část cesty Trůnu, jak si P. Maria přála„, napsala s. Anežka 12. prosince. Díky dárcům jsem mohl ještě týž den odeslat jsem 2.200 euro.

 29. 12. : „Budování zdi pokračuje… Pan Ježíš řekl: when you are ready, I will come“ (až budeš/budete připraveni, Já přijdu). Být připravený znamená také postavit zeď okolo Svaté Hory a celou cestu růžencového procesí.“  Díky dvěma štědrým dárcům jsme mohli 29.12. odeslat 2.860 eur. Bohu díky!

Posledního dne tohoto roku se modlíme aby Bůh smyl všechny naše zlé skutky a zlé skutky celého světa a daroval nám nové nebe a novou zemi.
Jste připraveni vstoupit do nového roku, roku Nebe na Zemi?
Panno Maria, naše ochránkyně, naše maminko, naše učitelko, kéž naše chyby v tomto roce nikdy neopakujeme.

Díky Otče Montforte, díky Anežko a všichni, kdo se tak obětujete a modlíte za spásu všech duší.