Pro lásku neexistují překážky

Z kázání otce Lásky:

„Můj Bože, děkuji ti za papeže Benedikta, který zemřel se slovy: „Ježíši, miluji tě“. Děkuji ti za Padre Pia, který zemřel se slovy: „Ježíši, Maria“.

Kéž žijeme celý náš život se slovy Ježíši, Maria, Ježíši, Maria, Ježíši, Maria, Ježíši, Maria…

Kéž nemáme na našich rtech jiná jména než Ježíš a Maria, Dvě Srdce Lásky. Pane, milujeme tě.

Jak může duše zůstat naživu bez lásky Boží? To není možné. Ryba může chvíli přežít bez vody, člověk může chvíli přežít bez vzduchu, ale nic nemůže přežít bez lásky.“

  1. 1. 23

 

Bůh si přeje, aby Dvě Srdce Lásky vše obklopila svou láskou. Tak jako Bůh stvořil vše z lásky, chce Bůh vše z lásky zachránit. Tak jako je láska jedinou cestou stvoření, tak je láska jedinou cestou spásy.

6. 1. 23

 

Panna Maria neměla ve svém Srdci nic jiného kromě Ježíše. Proto se modlíme: Zdrávas Maria, milostí plná… Maria je plná milosti, protože je plná Ježíše. Ježíš je Boží milostí. Také my prosme Pannu Marii abychom neměli v našem Srdci nic jiného kromě Ježíše, tato Dvě Srdce Lásky.

  1. 1. 23

 

„Boží svrchovaný, Boží konečný, Boží věčný, Boží nekonečný plán pro záchranu všech duší je jasně zapsaný zde na Svaté Hoře v každém listě, v každém zrnku písku, v každém mravenci, v každé květině, je zapsán v samotném vzduchu: vše hovoří o tomto Božím plánu o záchraně Jeho celého stvoření, o záchraně všech duší.

A nyní je čas se ponořit do tohoto nekonečného oceánu spásy.“

  1. 1. 23

 

Tam, kde je láska, neexistují (nepřekonatelné) překážky. Ze všech překážek se stanou schody, po kterých vystoupíme k Bohu. Kde vítězí láska, tam jsou všechny překážky odstraněny. Ani smrt nemůže lásku přemoci, ani nemoc, nic nemůže zakrýt lásku, nic nemůže překážet lásce, nepřemožitelné lásce, nepřekonatelné lásce, která překoná vše.

17. 1. 23

 

„Milý Jiří,

napsala mi včera s. Anežka. „Jak se máte? My na Svaté Hoře se připravujeme a stavíme pro Pána Ježíše až přijde ve slávě. Zítra pošlu fotky ze stavby zdi. Kolik teď máme prosím na účtu?“

„Stavba zdi okolo Svaté Hory pokračuje díky vaší pomoci. Děkujeme!

Zbývající část cesty Trůnu byla vybetonována a tak je vhodná k prostraci za každého počasí“. (S. Anežka 21. 1. 23.)

 


(Příspěvky jsou většinou převzaty z whatsappové skupiny Dvě Srdce Lásky)