Novoroční požehnání otce Montforta

Moji drazí bratři a sestry,

Bůh dává mně, vám i všem velikou radost – dává nám nový rok, úžasný nový rok, novou milost, novou příležitost, jak Ho lépe milovat a lépe Mu sloužit. Panna Maria mi zjevila, že tento rok bude mezi všemi roky od stvoření světa rokem zvláštního požehnání, které je pro vás, zejména pro všechny naše členy. Bude to ten nejlepší rok vašeho života, nejlepší rok na zemi, rok vítězství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Panny Marie.

Odsud ze Svaté Hory, z Božího trůnu na zemi, vám posíláme nejvybranější požehnání od Boha, požehnání od Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Panny Marie, požehnání od Nejsvětější Trojice Lásky, od Otce, Syna a Ducha Svatého. Požehnání od Nejsvětější Eucharistie, od samotného Ježíše Krista, který je zde vystaven v monstranci a neustále vám žehná, požehnání z tohoto svatého místa, z Božího trůnu, požehnání z Ugwu-Nso, poustevny otce Lásky. Toto požehnání proudí víc než řeka, je to oceán požehnání.

Kéž Bůh učiní, abyste vy všichni tento rok plavali v nekonečném oceánu Jeho požehnání a ochrany před každým zlem, každou nemocí, každou smrtí, každým selháním, a kéž vám dá úspěch Jeho lásky, úspěch, který spočívá v tom, že budete žít v nepřetržitém sjednocení se Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Panny Marie a budete přivádět všechny ve své rodině, všechny ve svém sousedství, všechny, které znáte, všechny, které milujete, k Boží lásce, aby už žádná další duše nebyla zatracena. V tomto roce už žádná další duše nebude zatracena, nastane naprostá porážka ďábla, Satana a všech zlých sil, porážka temnoty. V tomto roce bude Boží sláva zářit, zářit více než slunce – co je slunce? Bude padat víc než déšť – co je déšť? Bůh bude vylévat jako déšť a vyzařovat sám sebe, své požehnání na vás na všechny.

Z této Svaté Hory vám nyní posílám toto požehnání – přijměte jej, učiňte jej neustále přítomným ve svém životě, a kéž Bůh promění i vás v nezměrné požehnání pro ostatní. Kamkoliv jdete, cokoliv děláte, kéž vám Bůh žehná a skrze vás žehná všem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Radujte se a jásejte, že jste požehnáním pro druhé. Amen!

 Novoroční požehnání ke stažení