Poselství o. Montforta a nový Zpravodaj

O. Montfort Okanwikpo ke Slavnosti Dvou Srdcí Lásky 2021

Toto je den, který Pán učinil, radujme se a veselme se. Buďme vděční. Toto je den, který Pán učinil, radujme se a buďme vděční. Toto je den, který učinil Pán.

           Radujeme se a jsme vděční, děkujeme Bohu za vše. Je zde dlouho očekávaná slavnost, dokonce i před stvořením světa Bůh měl v mysli tuto slavnost, slavnost všech duší. Je možné zachránit všechny duše. Toto je slavnost záchrany všech duší a my ji nyní slavíme.

            Začínáme čtvrtkem, touto svatou hodinou, pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, sobota – Neposkvrněné Srdce Panny Marie, v neděli je to slavnost Dvou Srdcí Lásky. Den svaté Eucharistie, nové smlouvy, den nového přikázání: Láska, láska, láska.

              Já zdravím všechny vás členy na celém světě Boží Láskou Ježíše a Panny Marie. Děkuji za vaši úctu ke Dvěma Srdcím Lásky, za vaši věrnost, za vaše modlitby, za vaše oběti. Jste opravdu oběti lásky, žijící mučedníci lásky. Bůh zamýšlí použít vás, aby rozšířil svou Lásku do celého světa, použít vás k záchraně všech duší. Prosím, zůstaňte věrní.

             Může to být bolestivé, ale sláva, která z toho vzejde je nepředstavitelná. Může to být opravdu malé břemeno. Pán Ježíš nám řekl: „Mé břemeno je lehké a mé jho netíží“, proto se radujte z tohoto břemena lásky, radujte se z tohoto jha lásky. Radujte se z této oběti lásky, kterou jste povoláni učinit. To svědčí o tom, že Bůh vás velmi, velmi miluje. A děkuji vám všem.

           Tento rok 2021 slavíme slavnost zde na Svaté Hoře a modlíme se za všechny naše členy na celém světě. Modlíme se za celou Církev, za celý svět, za celé lidstvo. Je zde nyní mnoho zmatku v Církvi a ve světě. Změny, které přicházejí – Bůh to již věděl, tyto věci viděl a dal nám řešení těchto problémů: Jednota se Dvěma Srdci Lásky, Ježíše a Marie, tento modlitební život Dvou Srdcí Lásky. Je to řešení na každý problém. Tak jako Bůh řekl Mojžíšovi: „Neplač, použij hůl, kterou jsem ti dal, abys zničil faraona a jeho armádu.“ Mojžíš svou holí vytvořil cestu pro Izraelce, aby mohli projít Rudým mořem suchou nohou. Zázrak tohoto řešení Srdcí Lásky pro svět je větší, než si kdokoli dokáže představit. Bůh tvoří cestu. Je to cesta, kterou Bůh tvoří pro všechny duše, aby jí prošly do nebe. Tak, aby již žádná duše nebyla ztracena, aby všechno zlo bylo zničeno. Děkuji ti Pane, za tuto průchozí cestu.

            Kéž Bůh žehná každému z vás, naplní vás silou Ducha Svatého, také vaše příbuzné, všechny, o které pečujete. Kéž vám Bůh dopřeje úspěch ve všem, co konáte. Panno Maria, přijď nám na pomoc! Svatý Josefe přijď nám na pomoc. Svatý Michaeli a všichni andělé Boží přijďte nám na pomoc.

         Ať vám žehná všemohoucí Bůh a skrze vás požehná celému světu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkuji.

o. Montfort SHL

 

Druhé číslo Zpravodaje z velikonoční doby až po začátek června je ke stažení zde . Obsahuje dopisy a zprávy o činnosti Společenství. Je určen především pro ty, kteří nepoužívají internet. K nim se však Zpravodaj dostane jen tehdy, když jej vytisknete a dáte jim jej :-). Tisk je jednoduchý – soubor stáhnete, otevřete v “adobe” a dáte “vytisknout jako brožuru”. V případě nejasností je zde návod k tisku zpravodaje. 

Ukázka:

příloha Zpravodaje – o. Montfort ke Slavnosti Dvou Srdcí Lásky 21

další doporučená příloha – Poselství od sv Josefa

Pro ty, kdo sledují život Společenství na internetu může Zpravodaj posloužit jako souhrn zpráv za uvedené období.

První číslo Zpravodaje ke stažení zde.