Škola Boží Lásky 7. – 11. 7. 2021

Bohu díky za úžasné exercicie. Díky otci Štefanovi i všem sestrám a bratřím, kteří se s láskou naší školy Boží Lásky zúčastnili a věnovali svůj čas Pánu a modlitbám za spásu všech duší.

Požehnání otce Montforta pro duchovní cvičení:

 

Místo pro Vaše svědectví ze Školy Boží Lásky:

příspěvky můžete posílat na jhrdy@tiscali.cz . Redakce si vyhrazuje právo příspěvek nezveřejnit nebo upravit, pokud nebude v souladu se spiritualitou Společenství nebo učením Církve. Děkuji za pochopení. J.H.