Prosba otce Montforta z 26. června 2021

Drazí členové Dvou Srdcí Lásky na celém světě. Pokoj vám!

Dovolte mi, abych vás požádal o pomoc se zabezpečením Univerzálního centra Dvou Srdcí Lásky na Svaté Hoře proti útokům a narušitelům, kteří jsou pevně odhodláni zničit pokoj a klid této Svaté Hory, Univerzálního centra Dvou Srdcí Lásky a poustevny otce Lásky. Jejich plánem je získat území a postavit stavby, které by škodily našemu modlitebnímu životu a spiritualitě Dvou Srdcí Lásky. Můžete nám pomoci:

1) Modlitbou

2) darem, abychom mohli splnit Boží vůli a získat toto území a postavit stavby, které budou sloužit pouze pro vládu Dvou Srdcí Lásky a pro spásu všech duší.

Kéž vám Bůh žehná a odmění vás svým nejvybranějším požehnáním Lásky.

Otec Montfort Okaa Okanwikpo

(překlad textu zveřejněného na Fb profilu otce Montforta)

Dar pro Svatou Horu v Nigérii můžete zaslat v České republice na účet 0000-2401890998/2010, Majitel účtu: Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, z. s.

Ze zahraničí na euro-účet :
Majitel účtu: Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, z. s.
Číslo účtu: 0000-2601904012
IBAN: CZ8220100000002601904012
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

nebo přímo na Svatou Horu jako zahraniční platbu dle následujícího vzoru: