Škola Boží Lásky – Štěkeň 2023

Kliknutím na obrázek vstoupíte do obrazové galerie Školy Boží Lásky ve Štěkni ve dnech 19. – 23. května 2023

Na Facebooku můžete sledovat záznamy přenosů na profilu Dvě Srdce Lásky, postupně také zveřejňujeme videa na You tube.

         Zlatým hřebem Školy Dvou Srdcí Lásky byla mše svatá u u Pražského Jezulátka 23. 5. v 15.30.

Po mši svaté jsme měli možnost neformálního setkání s J.E. O. arc. Jude Thaddeusem Okolo, apoštolským nunciem v naší vlasti a spolužákem O. Montforta ze semináře v Nigérii. Po mnoha letech se osobně setkávají právě zde! „Pokračujte v těchto modlitbách… A modlete se také na moje úmysly…“ povzbudil nás O. Jude.

celé video na You Tube.

Na tomto místě uvítáme Vaše svědectví ze Školy BL. Díky.