Sv. Marie Magdaléna

„Zažila jsem ten nejstrašnější podvod od nepřítele, který se snažil ovládnout mou duši a vháněl mě do hříchu a zkázy mě samotné i ostatních, kteří ke mně přicházeli a ke kterým jsem chodila. Ale Osoba a Láska mého života, můj Pán a Mistr, můj Bůh, Ježíš Kristus mě zachránil. On mě stvořil pro sebe, stvořil mou malou duši z lásky. Vložil do mé malé duše tak neukojitelný hlad a žízeň po lásce. V hlubinách své bytosti jsem toužila, žíznila a hořela touhou milovat a být milována. Po nějaký čas jsem byla klamána a zneužívána nepřítelem, který mě vybavil nečistými a bezbožnými prostředky, jimiž jsem se snažila uspokojit svou drásající potřebu po lásce. A setkala jsem se se svou Láskou, s Láskou, pro niž jsem byla stvořena, Láskou celého mého bytí a existence, zosobněním lásky, čisté a svaté, věčné a nekonečné. Jakmile jsem Ho uslyšela, uviděla a setkala se s ním, na ničem už mi na celém světě nezáleželo.“…
„Má Lásko, Marie Magdalena je vzorem pro všechny, kdo mě následují s nerozděleným srdcem lásky. Je puzena láskou a jedině láska ji očistila a posvětila a pozvedla až k vrcholu. Tato láska ji přiměla vystavovat se všemožným nebezpečím, aby mi byla co nejblíže, i když mnozí utekli a opustili mě. Tato láska způsobila, že nemohla spát.“
„Tato láska způsobila, že nemohla spát, že nemohla odpočívat, dokud se se mnou nesjednotila v lásce. Tuto lásku nebylo možné skrýt. S touto láskou čelila každému, když mě hledala. Já jsem všechno, na čem jí v životě záleží. Nic jiného. Nic více nemá a beze mě už ničím není. Já jsem pro ni všechno ve všem. Ona je vzorem dokonce i pro Apoštoly, je Apoštolkou Apoštolů. Zná však své místo. Jejím místem není hlava, nemá vést, ale sloužit, ukazovat všem cestu k tomu, kterého miluje. Ona je vzorem pro kněze, bratry, sestry, laické apoštoly Mých Srdcí Lásky, ona je vzorem pro všechny v mé Rodině Dvou Srdcí Lásky. Ona je vzorem pro všechny křesťany, dokonce i pro papeže a biskupy a kněze a řeholní bratry a sestry, vzorem pro všechny věřící a následovníky a všechny, kdo mě milují. Ať mě všichni milují tak, jako mě milovala ona.“

Z kázání O. Montforta (22. 7. 2020)