Zemřel o. Montfort Moses Agbo SHL

Odpočívej v pokoji! Otec Montfort Moses Obinna Agbo SHL, mučedník Boží Lásky, zemřel ve věku 44 let.

Pohřben byl v úterý 22. 2. 22. V 10 hodin byla sloužena pontifikální pohřební mše svatá v katedrále Nejsvětější Trojice v Orlu. Kéž jeho něžná duše odpočívá v dokonalém Pokoji. Amen.

 

“ Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Lk 24,26