Políbení pokoje a prosba ze Svaté Hory

Milovaní bratři a sestry, Pokoj a Lásku Vám všem,
v neděli 16. 1. jsem měl videohovor se s. Anežkou a otcem Montfortem. Byl to pro mě velmi hluboký zážitek. Otec je tak plný lásky, jako vždy, a má zájem  o každého z nás. „Řekni mi o našich členech u vás,“ požádal mě. „Mají mě velmi rádi, přestože jsem očkovaný“ začal jsem s trochou humoru…
„Vyřiď všem našim členům, zvláště O. Štefanovi a Rudolfovi poděkování za jejich modlitby. Děkujeme vám a jsme na vás pyšní, že se setkáváte k modlitbám a žijete životem Dvou Srdcí Lásky i v této době. Každé zlo, každá nemoc je od ďábla, také koronavirus. Ďábel se snaží uškodit Církvi skrze koronavirus, aby se nekonaly mše, snaží se rozdělit i naše společenství. Buďte velmi, velmi opatrní. My musíme být jednotní. Naší prací je modlitba za spásu všech duší a šíření úcty ke Dvěma Srdcím Lásky…
Kdo se nechá očkovat, nehřeší, kdo se nenechá očkovat taky nehřeší. Tak jako když si vezmete nebo nevezmete paralen, taky nehřešíte.“

Poté mi Otec požehnal a dal mi za úkol abych každému z Vás od něj předal políbení pokoje.

Už se na to těším 🙂 Možná by k tomu bylo dobrou příležitostí setkat se na exerciciích 6. – 10. 7. 22 ve Štěkni? Nebo mě pozvete i na Slovensko?

18. 1. mi přišla hlasová a textová zpráva:
Hlas. zpráva: „Milý Jiří, o. Montfort mě požádal, abych vám napsala, zda byste nám nemohli přispět na stavební práce. Kdybys prosím mohl toto poslat i ostatním členům…“
Text. zpráva: „Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky, moc vám děkujeme za vase modlitby a podporu nám na Svate Hore. V Nigerii máme 2 sezóny: dešťů a sucha. Nyní máme suchou sezonu a rádi bychom pokračovali ve stavbě struktur potřebných pro nás modlitebni zivot (úprava kaple, zastřešení sv. Schodů, rozšíření solárních panelů pro zajištění stabilního osvětlení v noci)
Za každý váš příspěvek vám moc děkujeme!
S. Anezka
Příspěvky pro Svatou Horu v Nigérii můžete poslat na účet našeho spolku, založeného za účelem podpory Sv. Hory https://www.2srdcelasky.cz/spolek/