Škola Boží Lásky (24.7. – 28.7.2019, Štěkeň)

Pokoj a Lásku milí přátelé.

Díky Bohu za nádherné exercicie ve Štěkni, díky Otci Montfortovi, sestře Anežce, celému týmu, ale i Vám všem, kteří jste svými modlitbami a peněžními příspěvky umožnili, že jsme mohli prožít tu “explozi Boží Lásky”, že jsme mohli tu úžasnou Boží Lásku zakoušet v našem společenství tak mimořádným způsobem