Velikonoce na Svaté Hoře 2020

Výběr z tlumočených kázání z Fb profilu S. Anežky ze Svaté Hory v Nigérii (zvláště pro ty, kdo zatím nemají přístup na Fb):

„P. Ježíš mi řekl: Když mohu zachránit všechny duše, co jsou nemoci, corona virus,..? o. Montfort Okanwikpo při Vigilii na Svaté Hoře v Nigérii v Sobotu 25. 4. 2020


8. duben v 1:41 ·
‚“Věřím, že zde bude Velikonoční slavnost“ o. Montfort Okanwikpo, Vigilie na Svaté Hoře v Nigérii


8. duben v 2:42 ·
„Bůh způsobí mimořádně světlo které bude zářit ze Svaté Hory do celého světa tak že každý ho uvidí. A kdo ho uvidí bude zachráněn“ o. Montfort Okanwikpo, Vigilie na Svaté Hoře v Nigérii


9. duben v 1:38 ·
„Nedívej se napravo ani nalevo, dopředu nebo dozadu, nahoru ani dolů, dívej se pouze na mě“ řekl p. Ježíš o. Montfortovi,


9. duben v 2:48 ·
Bůh chce, abychom byli šťastní“ z kázání o. Montfort Okanwikpo, Vigilie na Svaté Hoře v Nigérii


9. duben v 3:18 ·
„Vítězství musí nastat“ o. Montfort Okanwikpo při Vigilii na Svate Hore v Nigerii


9. duben v 17:23 ·
Úvod ke mši svaté na Zelený Čtvrtek, o. Montfort Okanwikpo, Svatá Hora v Nigerii


9. duben v 18:02 ·
Toto je den největší Lasky – kázání že Mše Svaté na Zelený Čtvrtek, o. Montfort Okanwikpo


12. duben v 4:49 ·
Závěrečné požehnání o. Montforta Okanwikpo, při Velikonoční Vigilii na Svaté Hoře v Nigérii


16. duben v 17:09 ·
„Chci vás ujistit, Pán přichází ve slávě, On setře slzy z každých očí, odstraní každou nemoc, každý virus, připraví bohatou hostinu pro všechny národy.. . zde na Svaté Hoře, jedinečném místě v plánu Boží spásy“ o. Montfort Okanwikpo během Svate Hodiny na Svaté Hoře v Nigérii